Медицински център в град Асеновград

Медицински център в гр. Асеновград включва дейност по следните направления:

 

Кардиология

       Центърът разполага с апаратура за провеждане на различни видове кардиологични изследвания за диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.

       Диагностичните методи включват:

 • Консултативни клинични прегледи
 • Холтер ЕКГ
 • Холтер артериално налягане
 • ВЕТ (велоергометричен тест)
 • Превенция на сърдечно-съдови заболявания
 • Лечение и проследяване на сърдечно-съдови заболявания
 • Оценка на сърдечно-съдов риск

       Д-р Стефан Тютюнджиев – кардиолог 

       Работно време – от 8:30 часа до 16:30 часа, всеки четвъртък

 

Вътрешни болести и гастроентерология

В медицински център в град Асеновград се осигуряват навременна, постоянна, специализирана, достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани.

       Д-р Веселин Стоицов – гастроентеролог

        Работно време – от 15:30 часа до 18:00 часа, всеки понеделник

Ортопедия и травматология 

В кабинета по Ортопедия и травматология се диагностицират и лекуват всички болести на опорно – двигателния апарат. Отделението в МБАЛ "Света Каридад" работи с последно поколение импланти.

Основни дейности в областта на ортопедията са:

 • Тазобедрена става
 • Колянна става
 • Реконструктивна костно – ставна хирургия :
 • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
 • Корекции на вродени аномалии на опорно – двигателния апарат
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни
 • Реконструкция и пластична хирургия на опорно – двигателният апарат
 • Артроскопска хирургия

      Д-р Томислав Лазаревски  – ортопед травматолог     

      Работно време – 14:00 часа до 18:00 часа, всеки вторник

 

Грижата за пациентите е приоритет за нас. Основната ни цел е безкомпромисното качество на предлаганите медицински услуги и индивидуален подход към всеки пациент, в съчетание със съвременните препоръки за добра клинична практика.

КАБИНЕТЪТ РАБОТИ С НЗОК                

За справки и предварително записване:

Гр. Асеновград

Ул.“Иван Вазов“№ 2, ет.2.

Тел.: 0883 903 070