Съдова хирургия и Ангиология

Отделението по Съдова хирургия и ангиология е основна структура в хирургичния корпус на МБАЛ „Света Каридад“. Диагностиката и лечението на пациентите се извършва от високоспециализиран лекарски и сестрински екип с богат опит и рутина.

В отделението се прилагат в пълен обем неинвазивни, инвазивно – диагностични, съдовохирургични и консервативни методи на лечение на:

 • Травми на артериалните и венозни съдове
 • Остри съдови обструкции – емболии, тромбози и др.
 • Обструкции на абдоминална аорта (Лериш) и клоновете й
 • Оперативно лечение на съдови аневризми
 • Остри и хронични висцерални обструкции
 • Хирургия на клоновете на аортната дъга
 • Вродени заболявания на артериалната и венозната системи
 • Оперативно лечение на остра и хронична венозна недостатъчност – варици и Посттромбофлебитна болест
 • Създаване на постоянен достъп за хемодиализа (А-V фистули, протезиране, перм .кат.)
 • Консервативно лечение на остра и хронична съдова недостатъчност
 • Инплантации на електро-кардиостимулатори (пейсмейкър)
 • Лечение на остра и хронична лимфна недостатъчност
 • Функционална и образна диагностика на съдовите заболявания
 • Периферно артериално стентиране
 • Хибридни операции при хронична артериална недостатъчност
 • Лазерна аблация при хронична венозна недостатъчност
 • Скрининг и мониториране на атеросклерозата и дълбоките венозни обструкции
 • Провеждане на клинични проучвания

 

Сключен договор с НЗОК за съдова хирургия по клинични пътеки.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на останалите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

 

 

Екип

Д-р Георги Сакакушев
Д-р Георги Сакакушев
Завеждащ отделение Биография
 
д-р Александър Плачков
д-р Александър Плачков
съдов хирург
 
Д-р Веселин Грозев
Д-р Веселин Грозев
съдов хирург
 
д-р Христо Иванов
д-р Христо Иванов
лекар, специализант
 
Д-р Георги Атанасов
Д-р Георги Атанасов
съдов хирург
 

Медицински Сестри

Милена Иванова
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Димитрийка Генова
медицинска сестра
 
Елена Запрянова
медицинска сестра
 
Мариана Тодорова
медицинска сестра
 
Мария Петрова
медицинска сестра
 
Таня Костова
медицинска сестра
 
Борислава Кирилова
технически сектретар
 
Георгия Сакакушева
технически сектретар
 
Мария Василева
санитар
 
Лидия Кушлова
технически сектретар