Прием в болницата

Какво е необходимо да носите със себе си при постъпване в болницата:

ДОКУМЕНТИ:

  • Направление за хоспитализация - важно е да проверите дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.
  • Лична карта.
  • Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
  • Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
  • Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
  • Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
  • Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.

ЛИЧНИ ВЕЩИ:

Тоалетни принадлежности, хавлиена кърпа, пижама, чехли, прибори за бръснене, 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:

Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода. АКО СТЕ ДИАБЕТИК, ПРЕДУПРЕДЕТЕ НЕЗАБАВНО ЗА ТОВА!

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар - специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед и документите за хоспитализация.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в МБАЛ „СВЕТА КАРИДАД“ ЕАД  , г-жа Ваня Андреева:
на телефон: +359/32 39 69 02
по е-mail адресinfo@svetakaridad.bg
на място – на адреса на болницата: гр.Пловдив , бул. Никола Вапцаров №23 А

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст "Уведомление относно обработка на личните данни в МБАЛ „Света Каридад“ ЕАД може да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1OSow8geV9Wqv9nKzMC8F2zUX0fF0F-Ki/view?usp=sharing