Ортопедия и травматология

В отделение Ортопедия и травматология се диагностицират и лекуват всички болести на опорно – двигателния апарат. Работи се по 11 клинични пътеки в областта на ортопедията и травматологията. Възстановяването на пациентите със сменена става (тазобедрена, колянна) е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.

Операционните зали са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо – травматологична помощ, съвременна техника за компютърно асистирана хирургия при остеоартрози, увредени менискуси и ставни връзки. Оборудвано е с модерна артроскопска апаратура.

Основни дейности в областта на ортопедията са:

  • Тазобедрена става
  • Колянна става
  • Реконструктивна костно – ставна хирургия :
  • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
  • Корекции на вродени аномалии на опорно – двигателния апарат
  • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни
  • Реконструкция и пластична хирургия на опорно – двигателният апарат
  • Артроскопска хирургия

Сключен договор с НЗОК за ортопедия и травамотология по клинични пътеки.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

 

 

Екип

Д-р Георги Манчев
Д-р Георги Манчев
лекар, началник отделение
 
Д-р Анастас Белев
Д-р Анастас Белев
лекар, ортопедия и травматология
 
Д-р Иван Гълъбинов
Д-р Иван Гълъбинов
лекар, ортопедия и травматология
 
Д-р Томислав Лазаревски
Д-р Томислав Лазаревски
лекар, ортопедия и травматология
 
Д-р Симеон Джангозов
Д-р Симеон Джангозов
лекар, специализант
 
Д-р Венцислав Велков
Д-р Венцислав Велков
лекар, ортопедия и травматология
 
д-р Ангел Станчев
д-р Ангел Станчев
лекар, ортопедия и травматология
 

Медицински Сестри

Величка Гълъбова
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Боряна Чолакова
медицинска сестра
 
Иванка Славенкова
медицинска сестра
 
Дарина Методиева
медицинска сестра
 
Стефка Узунова
медицинска сестра
 
Катя Овчарова
медицинска сестра
 
Теодора Василева
медицинска сестра
 
Тодор Димитров
рехабилитатор
 
Виолета Тодорова
технически секретар
 
Невенка Лотарова
санитар, операционен
 
Ардаш Ралев
санитар