Обща Хирургия

В отделението по Обща хирургия се извършва пълен обем оперативни интервенции в областта на общата и коремна хирургия. Разполага с всички необходими ресурси за диагностика и лечение на заболяванията на:

 •  коремна стена и диафрагма (хернии и рефлуксна болест)
 •  стомашно-чревен тракт (възпалителни и туморни заболявания)
 •  жлъчен мехур, черен дроб и панкреас
 •  перианално пространство (фисури, фистули и абсцеси)
 •  щитовидна жлеза
 •  гърда

Индикациите за оперативно лечение, предоперативната подготовка и изборът на конкретен хирургичен метод в нашата клиника са изцяло съобразени с актуалните медицински стандарти в Западна Европа и Северна Америка.


Операционният блок е оборудван с последно поколение лапароскопска апаратура на фирма „OLYMPYS”, даваща възможност голямата част от операциите да бъдат извършвани по минимално-инвазивен (безкръвен) метод. При него интервенциите се извършват през много малки отвори (около 1см) с помощта на видео система. През единия отвор се въвежда специална камера, а през другите - необходимите за работа инструменти. Освен това нашият екип работи с най-модерните ултразвукови и биполярни уреди за безкръвно опериране (т.нар. „vessel sealing devices”).


Съобразено със световните стандарти сме поставили особен акцент върху минимално-инвазивните интервенции при хернии, гастроезофагеална рефлуксна болест, както и туморите на черва и стомах, които ние рутинно оперираме именно с този щадящ метод. Целият лечебен и възстановителен процес при нас протича по стандартите на т.нар. „Fast-track surgery“ - система, което означава атравматично опериране и максимално бързо завръщане към нормалната ежедневна активност на пациентите.
Предимствата на минимално-инвазивните операции са:

 •  незначителна оперативна травма;
 •  по-малко болка;
 •  по-бързо възстановяване;
 •  по-кратък болничен престой;
 •  по-бързо връщане към нормалния начин на живот;
 •  по-голяма прецизност при извършване на операцията ;
 •  по-малко загуба на кръв;
 •  по-малко сраствания след операцията и предотвратяване на усложненията от тях;
 •  отлични козметични резултати


Сключен договор с НЗОК за хирургично лечение по клинични пътеки.
Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

Център за минимално инвазивна хирургия

Център за минимално инвазивна хирургия

Основен в структурата на клиниката е центърът за минимално инвазивна хирургия. С помощта на модерна апаратура от най-ново поколение извършваме рутинно оперативни интервенции при всякакъв вид заболявания от областта на коремната хирургия, включително и спешни операции по минимално инвазивен (лапароскопски) път, т.е. само с няколко малки разреза и камера.

Херния център

Херния център

В Херния центъра се извършват всички съвременни интервенции при хернии на коремна стена и диафрагма като голямата част от пациентите се оперират именно лапароскопски („безкръвно“).

Център за колопроктология

Център за минимално инвазивна хирургия

В колопроктологичния център лекуваме пациенти със заболявания на чревния тракт. Това са основно туморни и възпалителни заболявания на червата, както и проктологична патология като хемороиди, фистули, фисури и абсцеси.

Екип

Д-р Иван Дудулов
Д-р Иван Дудулов
Завеждащ отделение
 
доц. Васил Паница
доц. Васил Паница
лекар, хирургия
 
Д-р Цвятко Имирски
Д-р Цвятко Имирски
лекар, хирургия
 
Д-р Атанасиос Субасис
Д-р Атанасиос Субасис
лекар, хирургия
 
Д-р Николай Калчев
Д-р Николай Калчев
лекар, хирургия
 
Д-р Звездан Милески
Д-р Звездан Милески
лекар, хирургия Биография
 
Д-р Радослав Дончев
Д-р Радослав Дончев
лекар, хирургия Биография
 
Д-р Светослав Атанасов
Д-р Светослав Атанасов
лекар, хирургия Биография
 
Д-р Илия Апостолов
Д-р Илия Апостолов
лекар, хирургия
 

Медицински Сестри

Боряна Язова
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Василка Пенева
медицинска сестра
 
Венета Тошева
медицинска сестра
 
Гергана Божкова
медицинска сестра
 
Елена Силвестрова
медицинска сестра
 
Ивелина Георгива
медицинска сестра, операционен блок
 
Пенка Видева
медицинска сестра
 
Лора Брамова
медицински секретар
 
Ванина Станчева
санитар
 
Анка Дойкова
санитар
 
Валя Делижанска
санитар
 
Ивана Кордова
санитар
 
Вероника Бойко
санитар
 
Нина Генова
санитар
 
Гълъбинова Дочева
санитар, операционен блок
 
Николина Николова
санитар, операционен блок