По-бързо възстановяване след оперативно лечение в хирургията е вече факт!

Категория: Основни новини

2023-08-28 13:26:01

Следоперативното възстановяване на пациентите в отделението по хирургия на МБАЛ 'Каридад" е по-бързо и ефективно благодарение на внедряването на нови програми, които в последните години доказаха своята ефективност във водещите в медицинско отношение държави.

Д-р Дончев, можете ли да ни кажете защо точно в МБАЛ „Каридад“ възстановеното след оперативно лечение в отделението по Хирургия става по-бързо?

Т.нар. “fast track" хирургия и по-новата и усъвършенствана “ERAS" система или още “enhanced recovery after surgery" (превод: подобрено възстановяване след операция) са повлияли целия лечебен процес в нашата клиника - предоперативната подготовка, самата операция и естествено заключителната фаза на възстановяването след интервенция.

Ключово място в “подобреното" и по-бързо възстановяване заемат лапароскопските операции, за които е известно, че са свързани с по-малка травма за организма и по-малко болки. Голяма част от оперативните интервенции при нас се извършват минимално инвазивно. При другата част от пациентите, оперирани чрез “класически" отворени операции, също могат се да избегнат повечето обичайни усложнения чрез системите за “подобрено" възстановяване.

Д-ре, какви са предимствата на този тип процедури?

Следните основни елементи са залегнали в системата ни за по-ефективно постоперативно възстановяване:

  • адекватно информиране и съветване на пациентите, започващо още преди операцията
  • редуциране на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, както и подобряване нутритивния статус преди оперативната намеса
  • коригиране на рискови фактори там, където е възможно. Пример за това е коригирането на тежка анемия от различен произход,

възстановяване на дефицити на електролити и други

  • редуциране на гаденето и повръщането след интервенция, които са често срещан проблем след оперативни намеси с обща анестезия. Профилактиката и лечението на тези състояния се извършва от колегите анестезиолози чрез утвърдени медикаментозни схеми
  • раздвижване в рамките на оперативния ден или най-късно до 24 часа след по-големите операции. Това е един от най-важните фактори за по-бързо възстановяване. По този начин се подобрява чревната перисталтика, намалява се рискът от инфекции и особено от пневмония, изключително редки са и опасните дълбоки венозни тромбози
  • намаляване на употребата на антибиотици интра - и постоперативно. Това е възможно, тъй като даването на антибиотик при нас е само при абсолютна необходимост.

Профилактичните антибиотици в операционна зала се дават 30 мин преди кожния разрез и се спират при затваряне на раните в края на интервенцията. Така общите дози на антибиотиците, както и свързаните с тях усложнения и резистентност на бактериите се понижават драстично.

  • допълнителна профилактика на раневите инфекции чрез стандартизиран подход за локална грижа за раните. Рутинната грижа за раните в нашата клиника е опростена, ефективна и базирана на най-съвременните познания в тази област. В стандартния случай пациентите при нас получават смяна на превръзката или пълното и премахване на първия или втория ден след операцията, след което те могат нормално да вземат душ и това допълнително да намали риска от проблеми с раната.
  • скъсяване на времето на гладуване. Нашите пациенти се хранят нормално в деня преди операция, приемът на течности е позволен на същия ден, а захранването след повечето намеси се случва в рамките на 24 часа след интервенцията.
  • избягване на назо-гастралните сонди (стомашна сонда, въведена през носа), редуциране на дренажите и катетрите и максимално ранното им отстраняване, когато използването им е неизбежно
  • стандартизирани стъпаловидни медикаментозни схеми за обезболяване при необходимост в комбинация с регионални методи за обезболяване като например епидурална анестезия.

Всички изброени елементи на тази модерна система за възстановяване са базирани на висококачествени медицинския проучвания и през изминалите години ефективността им бе доказана в множество държави по света.