Стресът при прехода към детска градина и училище: психология и имунология

Категория: Основни новини

2023-09-11 12:55:15

Нашата имунна система ни защитава от бактерии и вируси. Но интензивният или продължителен психологически стрес може да има отрицателен ефект върху имунния отговор на индивида.

Децата имат способността да се приспособяват към нови среди и изживявания, което се оказва и ключов фактор за тяхното психофизически растеж. Започването на ясла или градина , както и прехода в първия клас, понякога се оказва емоционално предизвикателство, както за децата, така и за  родителите им. Съществува интересна зависимост между имунната система на децата и стреса, свързан с първите им учебни вълнения и начина, по който адаптацията им може да повлияе върху тяхното здраве.

Детската имунната система играе решаваща роля в поддържането на здравето при децата. Тя се бори с инфекции и помага за предпазване от заболявания. Интересното е, че имунната система и психологичният статус на детето са тясно свързани. Стресът и чувството, когато сте загрижени или уплашени за и от нещо (наричано още анксиозност),  оказват влияние върху функционирането на имунната система, тласкайки децата към по-голям риск от болести и инфекции.

Етапът, когато детето започва за първи път детска ясла или градина, както и започването му в първи клас са изключително емоционални моменти, както за детето , така и за семейството им.

Децата се изправят пред нови социални и учебни предизвикателства. Периодът на адаптация може да бъде напрегнат за тях, тъй като те трябва да се справят с нови правила, приятели и учители. Този стрес може да има физиологични последици.

Стресът активира секрецията на стресови хормони, като кортизол, които могат да намалят ефективността на имунната система. Повишените нива на кортизол могат да доведат до по-слаб отговор на имунната система към инфекции. Така децата, които изпитват интензивен стрес по време на адаптацията към градината или първия клас, могат да бъдат по-уязвими пред инфекции и заболявания.

Важно е да се отбележи, че адаптацията на децата към новите среди не включва само учебната среда, но и социалните взаимодействия. Децата се учат да се вписват в нови групи и да създават социални връзки, което може да бъде предизвикателство и източник на стрес. Родителите и учителите играят важна роля в справянето на децата със стреса и адаптацията. Съвместните усилия на двете страни могат да създадат подкрепяща среда за децата, която подпомага тяхната имунна система.

Събрахме и адаптирахме няколко важни насоки и съвети, с които родителите могат да подкрепят адаптацията на своето дете и тя да премине бързо и спокойно:

  • Подкрепете децата си емоционално през този период и ги насърчете да споделят чувствата си.
  • Организирайте структурирана и предвидима среда у дома, която да помага на детето да се чувства сигурно. Нека детето има ежедневна рутина, дневен режим,  свободно време и да се научите заедно да следвате правила и граници.
  •  Подкрепете здравословния начин на живот, включително здравословно хранене и редовна физическа активност, за да подпомогнете имунната система на детето. Може заедно да замените някои вредни навици с полезен еквивалент, да правите разходки край природата като да включите и образователен елемент, да започнете да карате колела, някакъв вид спорт и т.н.
  • Предварителната подготовка на децата за новата среда е чудесна профилактика на психологическия стрес. Например може да организирате  посещения на бъдещето училище или градина, може да помогне да се намали стресът и да се подготви по-ефективно адаптацията им. При по-малките деца, които започват детска градина у работещо посещението и на сградата вечер, за да види, че е тъмно, че няма никого там, че децата са си при родителите, че няма да бъдат изоставени и по този начин да обсъдят своите страхове с родителите си.
  • Ученето на децата как да се справят със стреса може да им помогне да поддържат по-здравословен психологичен статус и имунна система. Това може да включва техники за релаксация, изразяване на чувствата или обучение на умения за решаване на конфликти.
  • Помагайте на децата да развиват социални умения, като им организирате възможности за игра и взаимодействие с връстници. По този начин те могат по-лесно да се адаптират към новите приятели.
  •  Поощрявайте децата си към автономност. Помагайте им да развиват самостоятелност и увереност в собствените си умения. Това ще ги подготви за самостоятелни действия в новата среда.
  • Поощрявайте и похвалвайте децата за техните постижения и усилия, без значение колко малки са те. Това им дава увереност и мотивация.
  • Общувайте активно с училището или градината. Бъдете информирани за учебния процес и участвайте в родителски срещи или събития.
  • Отделете време за качествено прекарване с детето си, дори и в натоварения учебен период. Това подсилва връзката и дава усещане за сигурност.

Съчетавайки тези стратегии, родителите могат да помогнат на децата си да се адаптират успешно към новите среди и да развиват здрава и устойчива основа за бъдещите си образователни и социални предизвикателства.

Подкрепата на връстници и приятели също оказва положителен ефект върху психологичния статус на децата и следователно върху тяхната имунна система.

Започването на градина и първи клас е важен момент в развитието на децата. Родителите и учители трябва да работят заедно, за да помогнат на децата да се адаптират успешно и да се справят със стреса, който този период може да предизвика. Като се отдели внимание на психологичния комфорт на детето, можем да помогнем на тяхната имунна система да остане здрава и да се развива нормално.

Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид, когато родителите, учителите и общността работят заедно, за да осигурят успешна адаптация на децата към новите образователни и социални предизвикателства, като по този начин подкрепят тяхната имунна система и общо здраве.

Важно е да се отбележат индивидуалните различия между децата. Някои деца се адаптират по-бързо и лесно, докато други изпитват по-големи трудности. Този фактор може да се дължи на техния характер, техните страхове и самооценка, опита им с нови ситуации или други лични обстоятелства. Дълготрайният стрес може да има по-голямо влияние върху имунната система. Поради тази причина е важно да се наблюдават децата и да се предоставя подкрепа, ако стресът продължава за по-голям период от време.

 

В случаи на сериозен стрес или анксиозност, професионалната помощ на психолог или психотерапевт може да бъде необходима. Родителите и учителите трябва да бъдат внимателни към признаците на емоционално напрежение и да търсят помощ, ако е необходимо.

И накрая, трябва да се подчертае, че стресът и адаптацията са част от процеса на растеж и развитие при децата. Правилната подкрепа и разбиране от страна на родителите, учителите и общността могат да помогнат на децата да преодолеят тези предизвикателства и да израстват със здрава имунна система и психика.

Автор: Катерина Чобанова