Психичното здраве през поколенията: как се променя възприятието ни към него

Категория: Основни новини

2023-10-09 22:18:59

Всяка година отбелязваме Световния ден на психичното здраве на 10 октомври. Темата за 2023 г., определена от Световната фондация за психично здраве, е „Психичното здраве е универсално човешко право“.  Целта на тази тема е да подобри знанията, да повиши осведомеността и да стимулира действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки като универсално човешко право, казва СЗО.

Това е ден за повишаване на осведомеността относно проблемите с психичното здраве.

Но все повече и повече от нас са наясно с психичното здраве. И толкова много от нас все още не получават правилната подкрепа.

Осъзнаването е само началото. Сега е време да действаме.

Доброто психично здраве е от решаващо значение за цялостното функциониране на тялото. Лошото психично здраве не само води до състояния като депресия , но също така оказва влияние върху физическото здраве и благосъстояние на засегнатите лица. Според Световната здравна организация "Един от осем души в световен мащаб живее с психични заболявания. Все по-голям брой юноши и млади хора са засегнати от проблеми с психичното здраве."

Въпреки че проблемите с психичното здраве са често срещани в днешния модерен свят, все още има стигма, свързана с това здравословно състояние. Хората често дискриминират психично болни пациенти и ги лишават от основните им човешки права. Световният ден на психичното здраве предоставя платформа за изкореняване на митовете, стигмата, изключването и дискриминацията, свързани с психичните заболявания. Една от основните цели на отбелязването на този ден е психичното здравеопазване да стане достъпно за всички по света.

Общата цел на Световния ден на психичното здраве е да повиши осведомеността по проблемите на психичното здраве по света и да мобилизира усилията в подкрепа на психичното здраве. Денят предоставя възможност на всички заинтересовани страни, работещи по проблемите на психичното здраве, да говорят за работата си и какво още трябва да се направи, за да превърнат психичноздравните грижи в реалност за хората по света, съобщава СЗО.

Въпреки че менталното здраве винаги е било част от човешкия опит, начинът, по който го възприемаме и обръщаме внимание на него, се е променил значително през поколенията. Тази статия ще проучи тази еволюция и как се променя възприятието ни към менталното здраве с течение на времето.

През годините менталното здраве често е било тема табу и негативни стигми. В миналото се е вярвало, че психичните проблеми са признак на слабост или дори са винаги придружени с "психично разстройство". Този негативен стереотип води до страх и неразбирателство.

С настъпването на информационната ера и лесния достъп до знание през интернет, обаче, начинът, по който обществото разбира менталното здраве, се променя. Хората са започнали да се осведомяват и разбират, че менталните проблеми са често срещани и не са признак на слабост. Това преминаване от отрицателно възприятие към разбирателство е съпроводено от голям брой образователни кампании и истории за успехи на хора, които се справили с ментални предизвикателства. Социалните мрежи са играли значителна роля в тази промяна. Излагането на лични истории и ежедневни борби с психични затруднения в социалните медии допринасят за осъзнаването на факта, че менталното здраве не е нещо, за което трябва да се съди, а е част от човешкия опит.

Младите хора имат различен поглед към психичното здраве. Те активно се интересуват от методи за поддържане на психичното си благополучие и са отворени към обсъждане на проблеми, с които се сблъскват.

 

Значението на отбелязването на Световния ден на психичното здраве е огромно. Следват обаче някои от основните причини за отбелязването му:

 

  • Да се ​​създаде осведоменост сред хората за различни психични състояния и тяхното управление.
  • За намаляване на стигмата, митовете и погрешните схващания, които са свързани с психичното здраве.
  • Да насърчи хората да търсят помощ за своите проблеми с психичното здраве, вместо да се чувстват тревожни и нервни.
  • Да образова хората за различни начини за защита на психичното здраве. Хората трябва да знаят, че психичното здраве е толкова важно, колкото и цялостното физическо здраве. Проблемите с психичното здраве не трябва да се пренебрегват по каквато и да е причина.
  • Да насърчава приобщаването и да защитава правата на хората с психични заболявания.
  • Да насърчи хората с психични проблеми да търсят помощ от професионалисти в областта на психичното здраве, семейството, приятелите или всеки друг без никакъв страх или срам.
  • Да насърчи защитниците на психичното здраве, политиците и заинтересованите страни да отделят ресурси за подобряване на услугите за психично здраве и мрежите за подкрепа.
  • За справяне с проблемите на психичното здраве на глобално ниво чрез международно сътрудничество.
  • Да насърчаваме култура, при която психичното здраве се приема толкова сериозно, колкото всяко друго физическо здравословно състояние.
  • Това е възможност за специалисти по психично здраве, организации и защитници да създадат политики, програми и услуги в полза на пациентите с психично здраве.

Възприятието ни към психичното здраве е претърпяло съществени промени през поколенията. От отрицателно възприятие и стигми сме преминали към  повече разбирателство и подкрепа, въпреки че все още робуваме на много митове и криво разбрани факти . Тази промяна е ключова за подобряване на психичното благополучие на индивидите и обществото като цяло. Можем да очакваме, че в бъдеще тази тенденция ще продължи да се развива и да играе важна роля в поддържането на менталното здраве на хората в цял свят.

 

Автор: Катерина Чобанова