БОЛЕСТТА ПОДАГРА И НЕЙНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Категория: Основни новини

2023-07-04 16:00:50

 

Проф.д-р Мария Панчовска –Мочева, дм, мзм

 

В последните години епидемиологичните проучвания показват нарастване на честотата на подагра в целия свят. Тази тенденция е особено изразена през последните две десетилетия. Понастоящем подагрозният артрит е най-разпространената форма на артрит при мъжете.

На съвременния  етап на познания за болестта, бихме могли да коментираме възможност за пълна обратимост: преустановяване на подагрозните пристъпи с  разтваряне на депозитите от кристали натриев моноурат, както и намаляване на риска относно асоциираните с болестта сърдечно-съдови усложнения и бъбречно увреждане.

Необходимо условие за достигане на пълна ремисия при  подагра е снижение на пикочната киселина под 360 µmol/l. При наличие на тофи, при тежко ставно увреждане /подагрозна артропатия/ и чести ставни кризи, прицелното ниво на пикочната киселина трябва да бъде под 300 µmol/l.

В последните години се утвърдиха ефективността и безопасност при лечение на болестта подагра - както на добре познатите „стари“ средства /алопуринол и колхицин/, така и на новите  препарати /фебуксостат/.

Разбира се, резултатите от лечението при болните от подагра поставят редица въпроси и насочват към реални проблеми.

Съществено е да се уточнят различията в изявата и протичането на болестта при двата пола. Мъжете изявяват най-често болестта между 30 и 50 годишна възраст. Обичайно се засяга палецовата става на крака, често с ангажиране на гърба на стъпалото или с голяма става /колянна, глезенна, също лакътна/.

При жените пикът на заболяването е след 50 годишна възраст, с настъпване на менопаузата. Нерядко се засягат малките стави на двете ръце, с бързопреходен оток, затопляне и леко зачервяване. Тази локализация на изява на болестта при женския пол поставя въпроси относно навременната и правилна диагноза – пациентите могат да бъдат лекувани за ревматоиден артрит, активирана артроза или друго заболяване, различно от подагра.

След 60 годишна възраст честотата на заболеваемост от подагра при двата пола бележи тенденция към изравняване.

Болестта подагра поставя не само диагностични проблеми, но и терапевтични.

За купиране на острия подагрозен пристъп най-често се прилагат нестероидни противовъзпалителни средства. Много по-рядко се прилага колхицин: поради недостатъчен опит или поради фактът, че имаше период с липса на медикамента в аптечната мрежа. Кортикостероидите с вътреставно приложение остават като възможност за лечение по преценка на специалиста ревматолог.

Използването на нестероидни противовъзпалителни средства или кортикостероиди за купиране на острата подагрозна криза, крие рискове не само спрямо увреждане на стомашно-чревния тракт или  повишаване на артериалното налягане. Пациентите с подагра обичайно имат по няколко съпътстващи заболявания: исхемична болест на сърцето, захарен диабет, затлъстяване, стеатоза на черния дроб. Необходимо е да се отчитат рисковете на медикаментозното лечение спрямо придружаващите заболявания.

Приложението на медикаменти за снижаване на пикочната киселина /до прицелните стойности/, трябва да започва винаги в извънпристъпен период, след напълно отзвучаване на кризата. Кой медикамент да бъде избран и от коя група /уриконхибитор или урикоелиминатор/ зависи от личния опит на специалиста ревматолог, с преценка спрямо съпътстващите заболявания , чернодробната и бъбречна функция .

Препоръките на EULAR /Европейска лига за борба с ревматизма - Европейска асоциация на специалистите ревматолози/ включват паралелно прилагане на ниски дози колхицин, поне през първите три месеца от започване на уратопонижаващата терапия. Без протекцията на колхицин, рискът от нови ставни кризи е  висок.

В своята изява и протичане, болестта подагра поставя диагностични и терапевтични въпроси. Диетичният режим е важен, но не е основен спрямо контрола над болестта.Трябва търпеливо да бъде разяснен на болните от подагра - част от тях съблюдават диетичните си грешки или се позовават на диети от интернет.

Необходимо е съгласуване на лечебният процес между болния от подагра и неговия лекуващ лекар. Добрата колаборация може да доведе до прекъсване на порочния кръг от възникване на нови ставни кризи, въпреки смяна на медикаментите, недоверието у пациента и усещането за безизходица.

Болестта подагра е напълно лечима.

Проф. ПРОФ.Д-Р МАРИЯ ПАНЧОВСКА –МОЧЕВА, ДМ, МЗМ има приемен кабинет в МБАЛ „Света Каридад“ всеки петък от 13 часа до 17 часа.