Конкурс за свободни длъжности за лекари специализанти

Категория: Кариери

2022-04-13 10:44:04

На основание чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ"Св. Каридад" ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекари специализанти: /01.04.2022/

  1. Лекар, специализант в Отделението по Вътрешни болести и гастроентерология - 1 място.

Кандидатите следва да изпратят на e-mail: info@svetakaridad.bg, следните документи:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
  4. тел. за обратна връзка;

Срок за подаване на документите: до 31.04.2022г.

След приключване на приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат уведомени и поканени за събеседване, според Заповед на Изпълнителния Директор на лечебното заведение.