Конкурс за свободни длъжности за лекари специализанти

Категория: Кариери

2021-10-19 12:12:17

На основание чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ"Св. Каридад" ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекари специализанти: /01.09.2021/

  1. Лекар, специализант по съдова хирургия в Отделение по съдова хирургия - 1 място;
  2. Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение в ОАИЛ - 3 места;

Кандидатите следва да изпратят на e-mail: info@svetakaridad.bg, следните документи:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
  4. тел. за обратна връзка;

Срок за подаване на документите: до 31.10.2021г.

След приключване на приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат уведомени и поканени за събеседване, според Заповед на Изпълнителния Директор на лечебното заведение.