Нови и иновативни методи за физиологична стимулация

Категория: Основни новини

2023-05-09 21:20:35

МБАЛ „Света Каридад“ се проведе обучение за нови и иновативни методи за физиологична стимулация, които тепърва навлизат в Европа, с известен словенски лекар.

Асистент професорът Давид Жижек, MD, PHD, който е ръководител на програмата за електростимулация в отделението по кардиология към Медицинския университет в Любляна, проведе обучение на тема „СТИМУЛАЦИЯ НА ПРОВОДНАТА СИСТЕМА. НОВИ МЕТОДИ ЗА

ФИЗИОЛОГИЧНА СТИМУЛАЦИЯ“ с отделението по Кардиология на МБАЛ „Света Каридад“ с доц. Мануков и д-р Христо Мануков. Д-р Жижек има множество научни трудове и е сертифициран от EHRA специалист по сърдечни устройства ниво 1 и 2 (ECDS) от 2017 г.

„Станах асистент по вътрешни болести – кардиология в Университета на Любляна през 2018 г. От 2018 г. съм ръководител на програма за обучение за електростимулация.“

Съвместно с Биотроник България и отделението по Кардиология към МБАЛ „Света Каридад“ и д-р Христо Мануков се извършиха две процедури по пейсиране в областта на левия бедрен блок/lbbap/, пейсиране в снопа на хис/hbp.

Д-р Мануков, можете ли да ни кажете повече за този метод?

Деснокамерното пейсиране, дълго време беше стандарт за камерна стимулация, но с повече от 20% риск от пейсмейкър индуцирана кардиомиопатия. Въвеждането нафизиологично пейсиране чрез стимулация в снопа на Хис и областта на лявото бедро на възбудо-проводната система, намалява този риск. Пейсирането в снопа на Хис е свързано с по-висок риск от разместване на електрода, изисква по-висок праг на стимулация, и съответно по-бързо изчерпване на батерията, по-сложно програмиране, поради това, че анатомично областта на снопа на Хис е с по-слабо изразена мускулна тъкан. При пейсиране в областта на лявото бедро, електрода се имплантира дистално от снопа на Хис и се завинтва дълбоко в левкокамерния септум, който е с по-изразена мускулна тъкан,а в идеалния случай се залавя за самото ляво бедро. Предимства на тази техника са, че обикновено електрическите параметри са отлични, може да бъде успешна при блокове, които са прекалено дистални, за да бъдат лекувани с HBP, а също така облекчава аблацията на атриовентрикуларното съединение /AVJ/, което може да бъде предизвикателство при HPB.

Пациенти, подходящи за LBBAP:

- Очаквана деснокамерна стимулация >40%

- AV - нодални заболявания- AV-блок Iст., AV-блок IIст.- Мьобиц I, Мьобиц II.

- QRS – комплекс >150ms /ДББ, ЛББ или нарушена вътрекамерна проводимост/

- Алтернатива на електрод за стимулация на коронарен синус при ресинхронизираща терапия/CRT/, включваща случаи с незадоволителен праг на стимулация/най-често висок праг и разместване на електрода/, неподходяща анатомия на коронарния синус и нежелана стимулация на френикусовия нерв.

Заключение:

Пейсирането в областта на лявото бедро е отлична алтернатива на деснокамерното пейсиране, осигуряващо сигурна физиологична стимулация на проводната система. Процедурата може да бъде осъществена безопасно при повечето пациенти и като цяло избягва проблемите свързани с високите прагове на стимулация, разместването на електрода при пейсиране на снопа на Хис или на коронарния синус.