Д-р Никола Миленкович, началник на отделението по Анестезиология към МБАЛ "Света Каридад", организира практически курс в областта на "Регионалната анестезия"

Категория: Основни новини

2023-12-04 21:02:04
Д-р Никола Миленкович, началник на отделението по Анестезиология към МБАЛ "Света Каридад", организира практически курс в областта на "Регионалната анестезия", по-конкретно уменията касаещи Периферните нервни блокове под ултразвуков контрол.
 
 Курсът не само предостави теоретични познания и допълни уменията на анестезиолозите в областта на периферните нервни блокове под ултразвуков контрол, но и им осигури възможността да упражнят изученото в реални болнични условия. Това беше от изключителна важност, тъй като позволи на участниците да приложат своите знания и умения на практика и да се запознаят със спецификата и предизвикателствата, които срещат в истински клинични случаи.
 
 Водещият лектор-обучител на курса, д-р Виктор Стефанов, е специалист анестезиолог от София с над 33 години медицински опит.
 Периферните нервни блокове под ултразвуков контрол са най-бързо развиващата се част от Регионалната анестезия през последните години, в която навлизат и се използват все повече иновативни техники, методологии и апаратура.
 Бяха използвани иглите за употреба под ултразвуков контрол на Б. Браун Медикал ЕООД - Stimuplex Ultra 360, с които се достига най-високо ниво на визуализация и локализация на нерва.