Открита Специализирана Лекарска Консултативна Комисия по Ортопедия и Травматология

Категория: Основни новини

2019-05-28 08:47:50

MБАЛ "Света Каридад" съобщава, че от 01.05.2019г. към ДКЦ “ Каридад„ ЕООД  е разкрита:

Специализирана Лекарска Консултативна Комисия по Ортопедия и Травматология/ без Ортопедични обувки и приспособления за корекция/ - платена.