Нашият медицински център в гр. Асеновград приема и записва часове за прегледи

Категория: Основни новини

2019-05-22 07:35:36

Кардиологичен кабинет в гр. Асеновград

Кабинетът разполага с апаратура за провеждане на различни видове кардиологични изследвания за диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.

Диагностичните методи включват:

  • Консултативни клинични прегледи
  • Холтер ЕКГ
  • Холтер артериално налягане
  • ВЕТ (велоергометричен тест)
  • Превенция на сърдечно-съдови заболявания
  • Лечение и проследяване на сърдечно-съдови заболявания
  • Оценка на сърдечно-съдов риск

Грижата за пациентите е приоритет за нас. Основната ни цел е безкомпромисното качество на предлаганите медицински услуги и индивидуален подход към всеки пациент, в съчетание със съвременните препоръки за добра клинична практика.

КАБИНЕТЪТ РАБОТИ С НЗОК                

За справки и предварително записване: 0883 903 070

Д-р Стефан Тютюнджиев - кардиолог

Работно време – от 8:30 часа –до 16:30 часа, всеки четвъртък

 

Гр. Асеновград

Ул.“Иван Вазов“№ 2, ет.2.

Тел.: 0883 903 070