Център за клинични проучвания

Категория: Основни новини

2016-01-22 09:22:28

Разкрит е ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ на територията на МБАЛ СВЕТА КАРИДАД.

 

Центърът е създаден и съобразен според всички изисквания  на Добрата клинична практика и е съобразен със световната регулация за целта на изследванията.

 

Всяко лекарство преди да получи разрешение за употреба, безопасността, качеството и ефикасността му трябва да се докажат чрез множество обстойни клинични проучвания.

Нашият Център е структура,  която организира,  координира и подпомага провеждането на  клинични изпитвания и  клинични проучвания фази  III и IV в следните отделения:

  • Отделение по вътрешни болести – сектори  гастроентерология и  ендокринология и болести на обмяната;
  • Отделение по кардиология;
  • Отделение по съдова хирургия 

 

 

Безопасност на пациента

Полагат се всички усилия за осигуряване на безопасността на доброволците и пациентите по време на всяко клинично проучване.  

Kомисията по етика към МБАЛ „Света Каридад” ЕАД  гарантира провеждането на клинични изпитвания на територията на Болницата в съответствие с етичните принципи и изисквания на добрата клинична практика и е  публичен гарант за защита правата, безопасността, здравето, неприкосновеността  и поверителността на участниците, включени в изпитването на територията на Болницата. 

За информация може да позвъните в МБАЛ Света Каридад - Център за Клинични  проучвания на телефон: 032/39 69 06