СМДЛ „Каридат” защити успешно акредитационна процедура за оценка на цялостна медицинска дейност

Категория: Основни новини

2016-06-09 06:59:05

Дейността на лаборатория ”Каридат” Пловдив е акредитирана от Министерството на здравеопазването с отлична оценка, за срок от пет години и е изцяло съобразена с изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория

Лабораторията участва в Националната система за външна оценка на качеството и притежава сертификати за отлични резултати. Извършва се и стриктен, качествен контрол, който е гаранция за високо качество и достоверност на лабораторните резултати.

СМДЛ „Каридат” разполага с високотехнологична апаратура, използва утвърдени  методики и отговаря на всички изисквания за надеждност, прецизност и висока производителност. Продуктовата листа на звеното е богата и покрива в пълен обем всички сектори на клиничната лаборатория.