Профилактичните прегледи са най-сигурният начин за ранното откриване на рака на гърдата

Категория: Основни новини

2016-08-24 10:38:45

РАЗГОВОР С  Проф.д-р В.СИРАКОВ, дмн

Рак на млечните жлези

Епидемиология

Тенденции:

От 1981 до 2016 год. трайна тенденция на нарастване.

През последните години заболеваемостта от рак на млечната жлеза у нас се е увеличила 3 пъти. Друга тенденция е подмладяването.

Новозаболели:

мъже - 37

жени - 3101

Фактическа заболеваемост на 100 000

мъже - 0,9

жени - 72,7

Най-засегната възрастова група: 60-69 години.

Добрите новини.

Има добри възможности за диагностика и лечение поради своето разположение.

Кой трябва да преглежда?

Екипна диагностика: мамолог, онколог, хистолог.

Рискови фактори

1. Географски и расови фактори.

            По-често сред бели жени и в страни с висок жизнен стандарт.

2. Семейно и социално положение.

            По-често при неомъжени, нераждали и жени с висок социален статус.

3. Пол и възраст.

            Многократно по-чест при жени във възрастта между 60-69 години

4. Менархе, менопауза и кърмене.

            По-често ракът на гърдата се среща у жени нераждали и некърмили, както и продължително провеждане на естрогенно лечение след менопауза.

5. Ръст, тегло и начин на хранене.

По-често при жени с висок ръст, наднормено тегло и при употреба на повече мазнини и алкохол.

6. Ендокринни и генетични фактори.

            По-често при жени със затлъстяване, диабет, фамилна предразположеност

7. Противозачатъчни  средства.

8. Йонизиращо лъчение.

            По-чест- у жени изложени на йонизиращи лъчения - счита се, че 4 рентгенографии за една календарна година увеличават риска от рак на гърдата с 50 %.

9. Травми и изгаряния на млечната жлеза.

10. След оперативни интервенции, силиконови протези и др.

Самоизследване

Самоизследването трябва да започне след навършване на 20 годишна възраст и да се осъществява ежемесечно, от 3 до 5 дни след края на менстурацията. Около 90% от жените с рак на млечната жлеза  сами откриват туморната формация.

Образни диагностични методи на изследване на млечните жлези

Образната диагностика е процес на разкриване естеството на заболяването с прогностичен характер за хода му и решаващо значение за терапевтичното поведение. Тя е първата по важност стъпка в съвременната медицинска наука.

1. УЗД на млечни жлези (ехомамография)

Основен метод на диагностика до менопауза. Безвреден, бърз метод. Висока информативна стойност.

2. Мамография (нативна снимка на млечните жлези в две проекции)

Информативната стойност на мамографията е от 83 % до 95 %. Тя зависи от техническото обезпечаване и степентта на подготовка на рентгенолога. Известно е, че съотношението на отделните елементи в млечните жлези е така разнообразно, че спокойно може да се говори за индивидуален рентгенов образ. Най-трудно се установяват тумори на фона на мастопатични промени, както и при жени в репродуктивна възраст и развит жлезист паренхим, представящи се като ретромамиларно, хомогенно нееднородно засенчване. Това дава основание мамографията да се препоръчва при жени след 45 годишна възраст. Мамографиите се последват и с ултразвукова диагностика  за необхванатите в дълбочина зони, както и за аксиларните зони.

КТ  (МР) на млечни жлези (Компютърна томография и Магнитнорезонансно изследване).

Разкрива заболяването и неговия стадии на развитие.

Посоката за формиране на рак на гърдата и съответните етапи са: нормална тъкан -> дисплазия -> неинвазивен карцином -> инвазивен рак.

            Проучванията върху темпа на нарстване на тумора показват, че за формирането на тумор с размери 10 мм е необходим срок от 5 до 10 години.

         Има два пика на заболеваемостта:между 40-45 години и след 55-60 години.

Преди менопауза пикът на метастазиране е между първата и трета година от откриването на огнището, а след менопауза този пик е между 8 и 11 година от откриването на заболяването.

Индикации за мамография

1. Обективни и субективни данни за изменение на млечните жлези, мамилата и регионалните лимфни възли, както и при  сигурен карцином.

2. Обемисти млечни жлези.

3. Негативна пробна ексцизия на съмнителен участък, установен  по клинични показания.

4. Състояние след мамектомия на другата млечна жлеза.

5. Рискови групи.

6. Неизвестно първично огнище.

7. Предстояща козметична операция.

           

Оптимален интервал на контролните мамографски изследвания.

 

- масови профилактични прегледи през 2 години, след 48 годишна възраст

            - контролни мамографии през 1 година, след 60 годишна възраст

            - контролни мамографии всяка година, след 65 годишна възраст.