Качеството на лечение не се определя от собствеността

Категория: Основни новини

2016-10-19 07:18:48

Четирима знакови професионалисти от МБАЛ "Света Каридад" в Пловдив за призванието да си търсен и предпочитан

- Частните болници у нас като че ли все повече се налагат като надеждна алтернатива на качествено здравеопазване. На какво според вас се дължи това?

ЕЛЕНА ХРИСТЕВА, изпълнителен директор на "МБАЛ "Света Каридад":

- Общественото мнение наложи тази оценка през последните години. По мое лично убеждение качественото здравеопазване не трябва да се определя от формата на собственост. То е функция на личните качества и професионализма на лекарските екипи, поставени в иновативна технологична среда, красиви и подредени сгради, подготвен и усмихнат екип от медицински сестри и помощен персонал. Първото, което вижда пациентът в една болница, са добрите условия и усмихнатият персонал. Ние вярваме, че чисто човешката подкрепа и разбиране към пациента, който доверява надеждата си на нас, помагат лечението му да протечe по-леко.

Насочвам и към едно "невидимо" предимство - иновативният и динамичен специалист в частното здравно заведение излиза от анонимността, от усещането, че някой постоянно му "затваря вратата" и няма достъп до опита и знанията на висококвалифицираните си колеги, излиза от усещането, че се пренебрегва отговорността му пред доверието и надеждата на човека, помолил го за помощ.

- Кое е вашето специално "ноу-хау", заради което пациентите ви предпочитат пред други здравни заведения?

Д-Р ГЕОРГИ САКАКУШЕВ, началник-отделение "Съдова хирургия":

- "Ноу-хау" е, ако може така да се нарече, потомственост (трето поколение лекар), възпитание, морал и квалификация - това са най-важните неща, предопределящи желанието на пациентите да търсят здраве и качество на живот. Настолните ми документи са свързани с Хипократ и Маймонид, за които медицината не е само професия, а и призвание.

- Една от отличителните ви дейности е поддържане на звено за денонощна спешна медицинска помощ. Може би имате интересен модел в тази област, който е полезен за споделяне?

Д-Р СИЛВАНА НИКОЛОВА, началник на Спешно приемно отделение:

- Наистина сме една от малкото частни болници, която има реално съществуващо и работещо денонощно спешно приемно отделение. Колегите, които работят в него, са доказани професионалисти, всички са трупали опит в структурите на центровете за спешна медицинска помощ. Това, както и доброто им отношение към болните, колегиалното отношение към екипите на спешна помощ и не на последно място доброто взаимодействие с другите стационарни отделения в болницата обуславя Спешното приемно отделение на МБАЛ "Каридад" - Пловдив, като успешна и работеща структура.

- Как намирате и задържате талантливи специалисти?

Д-Р ОКАН АЛИМАН, дмн, кардиолог:

- Това е приоритет на всички болници и отделения не само в България. Нашият опит в тази посока е професионално ядро от специалисти, които са с богати клинични познания и опит. Те бяха първоначално привлечени чрез отлична материална база и техническо оборудване, което регулярно се надгражда и обновява. Към това се добавиха непрекъснатите усилия за изграждане на подкрепяща работна среда с ориентирана към пациента практика, възможности за многостранно професионално развитие и достойно възнаграден квалифициран труд. Така вече шеста година този стабилен център от специалисти оптимизира и разширява спектъра си на дейност, а към него се присъединяват амбициозни млади лекари. Към момента в болницата ни работят 21 млади колеги на различен етап от кариерното си развитие. Половината от тях са почти завършени специалисти. А болницата подкрепя развитието им, като осигурява курсове и обучения в други центрове и клиники в България и извън нея.  

От сп. "Мениджър"