Кардиолози от МБАЛ “Света Каридад“ взеха участие в най-големия конгрес на Европейското кардиологично дружество в Барселона

Категория: Основни новини

2017-09-21 08:37:07

За поредна година Европейското Кардиологично дружество организира своя най-голям конгрес в Барселона.  В него участие взеха над 30 000 делегати от 140 страни, не само от Стария континент, но и от целия свят. В рамките на 5 дни, в над 500 сесии, видни кардиолози и учени представиха новостите в сърдечно-съдовата медицина.

Тази година събитието беше под надслов “40 години коронарни интервенции“. Андреас Грюнциг полага основите на интервенционалната кардиология през недалечната 1977 година, с което допринася за нова епоха в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. От първата балонна ангиопластика на коронарна артерия през 1977 г., през използването на първо поколение метални стентове през 1986 г., медикамен-излъчващи стентове - 1999 г., биоразградими стентове - 2016 г., десетки клинични изпитвания доказват и доразвиват интервенционалната кардиология като най-утвърден и бързоразвиващ се сектор от общата кардиология, а коронарните интервенции като най-често прилаганият терапевтичен метод в медицината изобщо в световен план.

Да се готви Мюнхен 2018.