Кардиология

В Отделението по Кардиология се извършват хоспитализации и съвременно лечение по всички сърдечно-съдови заболявания.

Денонощните висококвалифицирани екипи осигуряват и гарантират бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечно заболяване, която отговоря напълно на световните стандарти в областта.

Към Отделението е разкрит сектор за интензивни грижи, в който функционира модерна безжична система за телемониториране на ЕКГ и хемодинамичните показатели и всички съвременни диагностични, лечебни и мониторни апаратури.

На територията на болницата работи катетаризационна лаборатория за:

 • Ангиографска диагностика на коронарна анатомия, аорта и периферни артериални съдове;
 • Ангиографска хемодинамична оценка на вродени сърдечни пороци;
 • Дясна сърдечна катетаризация при специфични индикации;

Инвазивни кардиологични лечебни процедури:

 • Имплантиране на интракоронарен стент;
 • Каротидна ангиопластика;
 • Ренална ангиопластика;
 • Периферна ангиопластика;
 • Перикардна пункция;
 • Имплантация на кава филтър;
 • Поставяне на интрааортен контрапулсатор;

В отделението се извършва:

 • Ехокардиография;
 • Работна проба на велоергометър;
 • Холтер ЕКГ мониториране;
 • Мониториране на артериалното налягане;
 • Доплер сонография на мозъчни, периферни артерии;
 • Трансезофагиална ехокардиография;
 • Доплер на венозните съдове на долните крайници и югуларните вени

Отделението работи по спешност 24 часа в денонощието, без почивни дни.

Приемът в отделението е неселективен по отношение на тежест на заболяване, вид на съпътстващите заболявания и райониране на пациентите

Отделението има постигнати добри резултати в лечението на белодробен тромбоемболизъм. Своевременната инвазивна диагностика и лечение на това заболяване може да включи възможностите на пулмоангиографията, механичното раздробяване на тромб в ствола или в двата клона на белодробната артерия, както и в поставянето на вена кава дивайс протектор срещу бъдещи емболични рецидиви от дълбоката венозна система на крайниците.

Екипът има успехи и в болничната рехабилитация на БТЕ.

Болницата разполага с възможности за съдова диагностика и лечение не само на коронарни артерии, но и на периферни артерии на крайниците, бъбречни мезентериални артерии.

Договор с НЗОК по установените инвазивни и неинвазивни клинични пътеки

 

 

Екип

доц. д-р Иван Мануков
доц. д-р Иван Мануков
Завеждащ отделение Биография
 
д-р Димитър Мануков
д-р Димитър Мануков
инвазивен кардиолог
 
Д-р Атанас Михайлов
Д-р Атанас Михайлов
кардиолог
 
Д-р Венета Сувариева
Д-р Венета Сувариева
кардиолог
 
Д-р Христо Мануков
Д-р Христо Мануков
кардиолог и експерт по кардиостимулация, сърдечна ресинхронизираща терапия и терапия с имплантируеми кардиовертер дефибрилатори
 
Д-р Стефан Тютюнджиев
Д-р Стефан Тютюнджиев
кардиолог
 
Д-р Филиз Ахмед
Д-р Филиз Ахмед
кардиолог
 
Д-р Ася Станчева
Д-р Ася Станчева
кардиолог
 
Д-р Гюлхане Чобанова
Д-р Гюлхане Чобанова
кардиолог
 
Д-р Драгомир Стайков
Д-р Драгомир Стайков
кардиолог
 
Д-р Александър Дончев
Д-р Александър Дончев
кардиолог
 
Д-р Александър Чолаков
Д-р Александър Чолаков
лекар, специализант
 

Медицински Сестри

Златка Джамбазова
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Ваня Колева
медицинска сестра
 
Мария Топчиева
медицинска сестра
 
Юлияна Златанова
медицинска сестра
 
Елдъз Бозова
медицинска сестра
 
Катя Барашка
медицинска сестра
 
Мария Гаврилова
медицинска сестра
 
Тодорка Илиева
медицинска сестра
 
Неслихан Дуран
медицинска сестра
 
Дафинка Димитрова
медицинска сестра
 
Мария Базелкова
медицинска сестра
 
Ивана Камовска
санитар
 
Тодорка Христозова
медицинска сестра
 
Мария Груицова
санитар
 
Теодора Козуева
технически сектретар
 
Дима Попова
технически сектретар
 
Иванка Марулас
технически сектретар
 
Емил Мурджев
РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
 
Невена Манчева
санитар
 
Николинка Янкова
санитар
 
Невенка Георгиева
санитар
 
Николинка Янкова
санитар
 
Севда Дългъчева
санитар
 
Бедиа Юнуз
санитар
 
Катя Арнаудова
санитар
 
Христина Апостолова
санитар
 
Вячеслав Евчев
медицински сектретар
 
Елена Камбурова
медицински секретар
 
Мелиха Иса
медицински секретар
 
Божидара Петрова
технически секретар
 
Десислава Паунова
технически секретар
 
Дима Попова
технически секретар
 
Елена Козинарова
технически секретар