Информация и екип

Клинична лаборатория „Каридат”

Базирана е на територията на МБАЛ „Света Каридад”.Медико-диагностичната лаборатория осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на резултата от лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лаборатория „Каридат“ е оборудвана със собствена, съвременна и модерна апаратура на водещи европейски и американски фирми в лабораторната диагностика. Реактивите и консумативите са с най- високо качество, отговарящо на международните изисквания и европейски стандарти.

За високото качество на обслужването, съобразено с изискванията на всеки пациент се грижи екип от висококвалифицирани професионалисти, който със своя хуманизъм и съпричастност гарантира бързо и качествено извършване на изследванията, осигурява диагностична информация, подпомага при правилната интерпретация на получените резултати.

В клинична лаборатория „Каридат“ се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на затворена система за вземане на кръв. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, защита и по-добра ефективност на пробите, при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в клинична лаборатория „Каридат“, тъй като апаратурата дава възможност за извършване на голям брой анализи с малък обем кръв.

Потребителската такса за изследвания на пенсионери и лица под 18г. е 2 лв., а за останалите лица - 3 лв.

Изискванията за вземане на лабораторни изследвания

  • Желателно е кръв за лабораторни изследвания да се вземе сутрин от 7 до 9 часа, след 12 часов период, през който не е приемана храна, но могат да пият вода .
  • Резултатите могат да се получат още същия ден след 13 ч  лично   или от сайта на лабораторията.
  • За проследяване на антикоагулантна терапия резултатите са готови до 1 час.
  • Резултати за спешни изследвания се дават с предимство
  • Резултати от микробиологични и паразитологични изследвания се получават след 4-5 дни.
  • Кръвно-захарните профили се вземат в 8ч;12ч и 14 часа.
  • За количествено изследване на калции, микроалбуминурия  е необходимо да се събира 24 часова урина.
  • При изследване на пролактин е необходимо пациента да прекара 30 мин. в покой, преди вземането на кръв.

Ценоразпис

Попитайте на Регистратурата къде да ни намерите!

 

Екип

Йовко Рончев
Йовко Рончев
лекар, клинична лаборатория
 
Диана Неделева
Диана Неделева
управител на лаборатория
 

Медицински Сестри

Диана Николова
Старши клиничен лаборант
 
Елена Ангелова
клиничен лаборант
 
Камелия Цветкова
клиничен лаборант
 
Розалина Генева
клиничен лаборант
 
Таня Мулешкова-Клименкова
клиничен лаборант
 
Гюлнар Емин
клиничен лаборант
 
Чайка Славова
клиничен лаборант
 
Донка Киркова
клиничен лаборант
 
Даниел Пенков
биолог, медицинска биология
 
Мария Иванова
клиничен лаборант
 
Надежда Дешева
химик
 
Яница Александрова
Биолог, медицинска биология
 
Руска Колева
Административен секретар