Изследвания и цени

ДИАГНОСТИЧНИ ПАКЕТИ

СМДЛ Каридат предлага диагностични пакети от медицински изследвания за профилактика и ранна диагностика на различни видове заболявания, без потребителска такса.

Внимание!!!

Уважаеми пациенти, за абсолютна достоверност на резултатите е желателно вземането на биологичен материал за изследванията, да се извършва сутрин на гладно.

 

ПАКЕТ МЕТАБОЛИТЕН СКРИНИНГ - 35,00 лв

 • ПКК
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ- холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • АМИЛАЗА
 • Урина- химично изследване и седимент

 

ПАКЕТ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ

Минимален пакет - 20,00 лв

 • Фибриноген
 • Кръвна захар
 • Общ  билирубин
 • Директен билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ 
 • ГГТ 
 • Урина – химично изследване за пигменти

Разширен пакет - 50,00 лв

 • ПКК
 • Фибриноген
 • Кръвна захар
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Общ белтък 
 • Албумин 
 • Билирубин общ
 • Директен   билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ 
 • ГГТ 
 • Амилаза
 • α-фетопротеин- AFP
 • Урина – химично изследване и седимент

 

ПАКЕТ АНЕМИЯ

Минимален пакет - 15,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Морфология на еритроцити
 • Желязо

Разширен пакет - 40,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Морфология на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • Желязо
 • ЖСК
 • Витамин B12

 

ПАКЕТ СЪРДЕЧНО - СЪДОВА СИСТЕМА

Минимален пакет - 15,00 лв

 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Креатинкиназа-СРК

Разширен пакет - 45,00 лв

 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицириди 
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ – холестерол
 • Урея  
 • Креатинин
 • Пикочна киселина 
 • АСАТ 
 • Креатинкиназа-СРК
 • ЛДХ
 • Калий / K
 • Натрий / Na  
 • Хлор / Cl
 • Магнезий / Mg

 

ПАКЕТ БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ

Минимален пакет - 14,00 лв

 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Урина - xимично изследване и седимент

Разширен пакет - 40,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Калий /K
 • Натрий /Na
 • Хлориди / Cl
 • Микроалбумин
 • Урина – химично изследване и седимент

 

ПАКЕТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА


Минимален пакет - 35,00 лв

 • TSH
 • F T 4
 • F T 3

Разширен пакет - 60,00 лв

 • TSH
 • F T 4
 • F T 3
 • ANTI - TPO
 • ANTI - TG

ПАКЕТ ХАШИМОТО - 35,00 лв

 • TSH
 • ANTI – TPO
 • ANTI – TG

ПАКЕТ ХИПЕРТОНИЯ - 30,00 лв

 • ПКК 
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Холестерол
 • Триглицириди
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ – холестерол    
 • Калий / K
 • Натрий / Na 
 • Хлориди / Cl
 • Урина -  химично  изследване и  седимент

 

ПАКЕТ КОНТРОЛ на ДИАБЕТА

Минимален пакет -  20,00 лв

 • Гликиран хемоглобин
 • Кръвно-захарен профил
 • Урина –химично изследване

Разширен пакет - 40,00 лв

 • Гликиран хемоглобин
 • Кръвно-захарен профил
 • Урея
 • Креатинин
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Общ белтък
 • Микроалбумин
 • Урина - химично изследване и седимент

ДРУГИ ПАКЕТИ


ЕЛЕКТРОЛИТИ - 21,00 лв

 • Калий /K
 • Натрий /Na
 • Хлориди / Cl
 • Калций / Са
 • Магнезий / Mg
 • Фосфор / Р
 • Йонизиран Са++

„Възпалителни заболявания“- 20,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • ЦРП
 • Фибриноген
 • Урина- химично и седимент

Превенция „Хепатит“ - 40,00 лв

 • ПКК
 • Билирубин –общ
 • Билирубин – директен
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТП
 • Хепатит В /HbsAg/
 • Хепатит С /HCV/
 • Урина – изследване пигменти

Предоперативен пакет - 25,00 лв

 • ПКК
 • Кръвна захар
 • Протромбиново време+INR
 • Време кървене
 • Време съсирване
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • Урина –химично изследване и седимент

 

ПАКЕТ ПРОФИЛАКТИКА

Жени - 60,00лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицириди
 • Урея
 • Креатини
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Алкална фосфатаза
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Амилаза
 • Желязо
 • Йонизиран Са
 • Урина –химично изследване и седимент
 • TSH

Мъже - 60,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицириди
 • Урея
 • Креатини
 • Пикочна киселина
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Алкална фосфатаза
 • Общ белтък
 • Албумин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Амилаза
 • Желязо
 • Урина –химично изследване и седимент
 • PSA – простатно-специфичен антиген

ВИП ПАКЕТ

Жени - 80,00лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицириди
 • ХДЛ – холестерол
 • ЛДЛ -  холестерол
 • Урея
 • Креатини
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Креатинкиназа/КФК/
 • Алкална фосфатаза
 • Амилаза
 • Желязо
 • Калций  общ / Са
 • Йонизиран калций Са
 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • Магнезий
 • Урина –химично изследване и седимент
 • TSH
 • СЕА- общ туморен  маркер

Мъже - 84,00 лв

 • ПКК
 • ДКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицириди
 • ХДЛ – холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Урея
 • Креатини
 •  Пикочна киселина
 •  Общ билирубин
 •  Директен билирубин
 •  Общ белтък
 •  Албумин
 •  АСАТ
 •  АЛАТ
 •  ГГТ
 •  Креатинкиназа /КФК/
 •  Алкална фосфатаза
 •  Амилаза
 •  Магнезий
 •  Желязо
 •  Калций
 •  Калий
 •  Натрий
 •  Хлор
 •  Урина –химично изследване и седимент
 •  PSA
 •  СЕА –общ туморен маркер