Болничен престой

СВИЖДАНИЯТА В БОЛНИЦАТА са в събота и неделя от 10.00 до 12.00 часа.

В част от секторите на болницата -  РЕАНИМАЦИЯ и КАРДИОЛОГИЯ - действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите. При влизането си в лечебното заведение Вашите близки обуват найлонови предпазители върху обувките си, за да се гарантира болничната хигиена. Посетителите със симптоми на остра вирусна инфекция НЕ СЕ ДОПУСКАТ. При епидемии свижданията се преустановяват. 
Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.

ИНФОРМИРАНЕТО НА БЛИЗКИТЕ за състоянието на пациентите е регламентирано във вътрешния правилник на болницата. Вие можете да определите кои Ваши близки да бъдат информирани за промените във Вашето здравословно състояние по време на болничния Ви престой, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите. Сведенията се получават от лекуващия лекар от 12.30 до 13.00 ч.

ХРАНЕНЕТО е според конкретното заболяване и състояние и Лекарят ще прецени какъв режим на хранене да следвате при престоя си в болницата. След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хранени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.
Независимо от конкретната диета, храната ви ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти, при спазването на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

ДНЕВНИЯТ РЕЖИМ на пациентите в МБАЛ СВЕТА КАРИДАД съобразен с конкретните отделения и заболявания, но като цяло е създаден за максимално ползотворно разпределение на времето.