Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болницата се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия.
Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Екипът от лекари извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Поддържа се 24 – часова спешност от реанимационен екип.

Сключен договор с НЗОК за ОАИЛ по клинични пътеки и клинични процедури №9 и №10.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

 

 

Екип

Д-р Никола Миленкович
Д-р Никола Миленкович
Завеждащ отделение
 
Д-р Красимир Краев
Д-р Красимир Краев
анестезиолог - реаниматор Биография
 
Д-р Маргарита Килова
Д-р Маргарита Килова
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Сеня Соткова
Д-р Сеня Соткова
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Валери Райчев
Д-р Валери Райчев
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Георги Влайков
Д-р Георги Влайков
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Цветелина Каменова
Д-р Цветелина Каменова
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Мария Кумчева
Д-р Мария Кумчева
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Тони Пълдъмова
Д-р Тони Пълдъмова
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Мария Ташева-Петкова
Д-р Мария Ташева-Петкова
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Димитър Попов
Д-р Димитър Попов
лекар специализант
 

Медицински Сестри

Лина Говедарска
медицинска сестра
 
Мария Кирилова
медицинска сестра
 
Теменужка Иванова
медицинска сестра
 
Катя Шопова
медицинска сестра
 
Лилия Георгиева
технически сектретар
 
Иванка Думанян
медицинска сестра
 
Атанаска Попова
медицинска сестра
 
Даниела Тодорова
медицинска сестра
 
Ангелина Казашка-Цветилова
старша медицинска сестра
 
Златина Стоянова
медицинска сестра
 
Николай Колев
медицински секретар
 
Василка Иванова
санитар
 
Златка Чернева
санитар
 
Мариела Кисова
санитар
 
Пенка Челибашка
санитар
 
Стиляна Клашнова
санитар
 
Тинка Рангелова
санитар