Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болницата се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия.
Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Екипът от лекари извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Поддържа се 24 – часова спешност от реанимационен екип.

Сключен договор с НЗОК за ОАИЛ по клинични пътеки и клинични процедури №9 и №10.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.

 

 

Екип

Д-р Никола Миленкович
Д-р Никола Миленкович
Завеждащ отделение
 
Д-р Сеня Соткова
Д-р Сеня Соткова
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Васка Ковачева
Д-р Васка Ковачева
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Георги Влайков
Д-р Георги Влайков
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Валери Райчев
Д-р Валери Райчев
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Мария Кумчева
Д-р Мария Кумчева
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Цветелина Каменова
Д-р Цветелина Каменова
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Костадин Маламов
Д-р Костадин Маламов
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Тони Пълдъмова
Д-р Тони Пълдъмова
анестезиолог - реаниматор
 
Д-р Мария Ташева
Д-р Мария Ташева
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Петър Тодоров
Д-р Петър Тодоров
анестезиолог- реаниматор
 
Д-р Елена Люлелина
Д-р Елена Люлелина
лекар, специализант
 
Д-р Михаел Симов
Д-р Михаел Симов
лекар, специализант
 
Д-р Пламен Костов
Д-р Пламен Костов
лекар, специализант
 
Д-р Димитър Попов
Д-р Димитър Попов
лекар специализант
 

Медицински Сестри

Йорданка Бурова
медицинска сестра
 
Катя Шопова
медицинска сестра
 
Лилия Георгиева
технически сектретар
 
Атанаска Попова
медицинска сестра
 
Галина Колева
медицинска сестра
 
Теменужка Иванова
медицинска сестра
 
Зелиха Хаджимехме
медицинска сестра
 
Иванка Гавадинова
медицинска сестра
 
Катя Шопова
медицинска сестра
 
Лина Говедарска
медицинска сестра
 
Констанца Енкина
медицинска сестра
 
Стиляна Клашнова
медицинска сестра
 
Мариана Георгиева
медицинска сестра
 
Рафиела Читак
медицински секретар
 
Стоянка Колева
медицинска сестра
 
Василка Иванова
санитар
 
Цветанка Кукунова
медицинска сестра
 
Златка Чернева
санитар
 
Мариела Кисова
санитар
 
Пенка Челибашка
санитар
 
Тинка Рангелова
санитар