Информация и екип

Клинична лаборатория „Каридад”

Базирана е на територията на МБАЛ „Света Каридад”.Медико-диагностичната лаборатория осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на резултата от лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лаборатория „Каридат“ е оборудвана със собствена, съвременна и модерна апаратура на водещи европейски и американски фирми в лабораторната диагностика. Реактивите и консумативите са с най- високо качество, отговарящо на международните изисквания и европейски стандарти.

За високото качество на обслужването, съобразено с изискванията на всеки пациент се грижи екип от висококвалифицирани професионалисти, който със своя хуманизъм и съпричастност гарантира бързо и качествено извършване на изследванията, осигурява диагностична информация, подпомага при правилната интерпретация на получените резултати.

В клинична лаборатория „Каридат“ се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на затворена система за вземане на кръв. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, защита и по-добра ефективност на пробите, при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в клинична лаборатория „Каридат“, тъй като апаратурата дава възможност за извършване на голям брой анализи с малък обем кръв.

Изискванията за вземане на лабораторни изследвания

  • Желателно е кръв за лабораторни изследвания да се вземе сутрин от 7 до 9 часа, след 12 часов период, през който не е приемана храна, но могат да пият вода .
  • Резултатите могат да се получат още същия ден след 13 ч  лично   или от сайта на лабораторията.
  • За проследяване на антикоагулантна терапия резултатите са готови до 1 час.
  • Резултати за спешни изследвания се дават с предимство
  • Резултати от микробиологични и паразитологични изследвания се получават след 4-5 дни.
  • Кръвно-захарните профили се вземат в 8ч;12ч и 14 часа.
  • За количествено изследване на калции, микроалбуминурия  е необходимо да се събира 24 часова урина.
  • При изследване на пролактин е необходимо пациента да прекара 30 мин. в покой, преди вземането на кръв.

 

Попитайте на Регистратурата къде да ни намерите!